Eduard 1/48

SSW D.III Kit #8484 Kit #8484
Retail: $??.?? Our Price: $24.99
Bf109 F-4
Retail: $49.95 Our Price: $42.50
Spitfire Mk. I early
Retail: $54.95 Our Price: $41.99